วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มอบโอวาทและพบปะบุคลากร โดย พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้ารับโอวาทจากท่านอธิการฯ เกี่ยวกับระบบการศึกษา และแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษา ของโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ