โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง จัดพิธีบวงสรวงพระพลบดี +++++++++++++++++++++++++++ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง พร้อมบุคลากรและนักเรียน เข้่าร่วมพิธีบวงสรวงพระพบดี ซึ่งเป็นองค์พระประจำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยคณะผู้บริหารร่วมกันอธิษฐานจิตและประพรหมน้ำหอม โปรยข้าวตอกดอกไม้ ถวายพวงมาลัยและผูกผ้าแพรเจ็ดสี สำหรับเตรียมเครื่องเสวยสำหรับอัญเชิญองค์พระพลบดีมาประดิษฐาน ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง พร้อมจัดชุดการแสดงถวายจำนวน 3 ชุด คือ เทพบันเทิง ชุดกองปูจา นกกินล่า และนาฏมวยไทย ซึ่งองค์พระพลบดีที่นำมาประดิษฐานนี้ เป็นต้นโพธิ์ประจำของโรงเรียน ที่ได้ล้มลงเนื่องจากพายุพัดแรงเมื่อช่วงต้นปี ท่านผู้อำนวยการฯ จึงมอบหมายให้รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นำไปแกะสลัก ณ หมู่บ้านหัตถกรรมแกะสลักไม้ บ้านหลุก อ.แม่ทะ จ.ลำปาง