วันที่ 14 สิงหาคม 2563 งานบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหาร จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563 โดย พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง พร้อมบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก