วันที่ 12 สิงหาคม 2563 พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง มอบหมายให้งานกิจกรรมและนันทนาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน นำตัวแทนนักเรียน ร่วมเป็นจิตอาสาอำนวยความสะดวกสำหรับการถ่ายเทของบิณฑบาตร ในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563