วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ ตัวแทนจิตอาสาโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ”วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” ณ ป่าชุมชนบ้านศรีดอนไชย ตำบลต้นธงชัย