พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ++++++++++++++++++++++++++++ วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น.ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายเมศธพร เมฆผึ้ง ครู ค.ศ.1 เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามถวายพระพร ทั้งนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ