ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายทรงเดช ยะจินะวงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะผูู้บริหารและบุคลากร รับฟังผลการประเมินด้วยวาจา การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จากคณะกรรมการประเมินโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ++++++++++++++++++++++++++++ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายทรงเดช ยะจินะวงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะผูู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย นายเกียรติศักดิ์ แสงสีเหลือง ประธานกรรมการ นายมนต์ชัย ปัญณุเบกษา กรรมการ นายตฤณมัย เรืองศรี กรรมการ นายสมบูรณ์ ปัญญายืน กรรมการ นางสาวบุญรักษ์ ทานันโต กรรมการและเลขานุการ โดยจะดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ ปัญญายืน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬา พร้อมด้วยผู้ฝึกสอนกีฬา เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการสอนกีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง +++++++++++++++++++++++++++ วิทยากรในการอบรมในครั้งนี้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ทางด้านกีฬาในระดับชาติ และนานาชาติประกอบด้วย ดร.ชัชวาลย์ เพ็ชรไทย ครู ค.ศ.3 ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง จบหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ A-licence AFC และเป็นวิทยากรอบรมของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ อบรมให้ความรู้ในหัวข้อกระบวนการฝึกสอนกีฬา (Coaching process) นายอาคม ปันน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน อดีตผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนูทีมชาติไทยและทีมชาติลาว อบรมให้ความรู้ในหัวข้อปรัชญาของผู้ฝึกสอนกีฬา นางสาวธิดาวรรณ ดาวสกุล ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ อดีตนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทย อบรมในหัวข้อแนวทางการพัฒนาการกีฬาสู่ความสำเร็จตัวแทนบุคลากร​ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดถนนสายวัฒนธรรม เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ................................................ วันที่​ 11 กรกฎาคม​ 2563) เวลา 09.00 น. พ.อ.อ.อธิสันต์​ ทับทิม​ ผู้อำนวยการโรงเรียน​กีฬา​จังหวัด​ลำปาง​ มอบหมายให้ตัวแทนบุคลากร​ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดถนนสายวัฒนธรรม เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน​เปิดกิจกรรม​ พร้อมทั้งนำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน จากหน่วยงานทุกภาคส่วน ประชาชนจิตอาสา และพสกนิกรชาวจังหวัดลำปางร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด บริเวณถนนสายวัฒนธรรม ตลาดต้องชม ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดถนนสายวัฒนธรรม เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ถนนสายวัฒนธรรม "ตลาดต้องชม" ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปางวันที่ 5​ กรกฎาคม 2563 เวลา​07.30 น. ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง ±+++++++++++++++++++ พ.อ.อ.อธิ​สันต์​ ทับทิม​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​กีฬา​จังหวัด​ลำปาง​ มอบหมา​ยให้​ นายเมศธพร​ เมฆผึ้ง​ ครู​ค.ศ.1​ พร้อมด้วยบุคลากร​ เข้าร่วมทำบุญตักบาตร​ ข้าวสารอาหารแห้ง​ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ และนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมทั้ง​ ร่วมรับศีล ทำบุญตักบาตรแบบ "New Normal"วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ++++++++++++++++++++++++++++ พร้อมทั้งมอบความสุข เนื่องในวันคล้ายวันเกิดให้แก่บุคลากร พร้อมด้วยมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายราชินทร์ เผ่าอ้าย ครูค.ศ.1 ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มอบของขวัญและต้อนรับบุคลากรใหม่ จำนวน 4 คน ได้แก่ นายจเร เจริญหลาย ตำแหน่ง ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา , นางสาวพรสวรรค์ คันใจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล , นางผ่องพรรณ ปิงแก้ว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ซักรีด และนายรณัชย์ สาธุวงษ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้การต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 5 คน และแสดงความยินดี กับบุคลากรที่มีสมาชิกใหม่ จำนวน 3 คนรองผู้อำนวยการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ จอมพลและมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี +++++++++++++++++++++++++++ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายอาคม ปันน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ จอมพลและมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เนื่องในวันคล้ายวันอสัญกรรมของจอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ครบรอบ 89 ปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงเกียรติประวัติและคุณงามความดีแก่กองทัพบก และประเทศชาติ +++++++++++++++++++++++++++ เพื่อสักการะดวงทิพย์วิญญาณของท่านเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาที่ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปีตามนโยบายของรัฐบาลที่มีกำหนดให้เปิดสถานศึกษา ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หลังมีมติคลายล็อกดาวน์เฟส 4 +++++++++++++++++++++++++++ พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง จึงกำชับให้บุคลากรและนักเรียน ปฎิบัติตนตาม 6 มาตรการหลัก ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานศึกษา ของกระทรวงสาธารณสุข ให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ,เว้นระยะอย่างน้อย 1 - 2 เมตร และหมั้นล้างมือบ่อยๆตามจุดบริการล้างมือด้วยน้ำสะอาด หรือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ให้ถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด

แสดงทั้งหมด >>  
New Document